Jag producerar en tidning åt Invidzonen – ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst.
Tidningen utkommer till prenumeranter med fyra nummer per år.