Tidningsproduktion

Här ser ni några tidningsuppslag för Invidzonens tidning.

Spoil gör hela produktionen, inklusive layout, retusch och grafisk form.