Tidningsproduktion

Här ser ni några tidningsuppslag för Invidzonens tidning.

Spoil gör hela den grafiska produktionen, inklusive layout, retusch och grafisk form.

uppslag_viktiga_vardag.jpg
uppslag-sportzonen.jpg
uppslag_forberedd.jpg
uppslag.jpg
InvidZonen, tidningsuppslag, Allan Widma
InvidZonen, tidningsuppslag, Sportzonen
InvidZonen, tidningsuppslag, Sportzonen